martes, 16 de septiembre de 2008

Bitacora berri bat/Un nuevo blog

Ongi etorri! Gaur aurkezten dizuegu bitacora berri hau. Hemen EHU-ko Kazetaritza ikasten ari diren ikasleek beren kexak eta salaketak idatziko dituzte, norbaitek konponduko dituelako uste osoa edukiz. Hala ere, gonpidapena irekitzen diogu zerbait salatu nahi duen edonori. Hori bai, bakarrik eskatzen dugu errespetu handia.
¡Bienvenidos! Hoy os presentamos este nuevo blog. Aqui, el alumnado de Periodismo de la UPV escribirá sus quejas y denuncias, con la firme creencia de que alguien las solucionará. Además, la invitación está abierta también a toda persona que quiera denunciar algo. Eso sí, sólo pedimos respeto.

No hay comentarios: